dnes je 8.6.2023

Input:

Zmeny právnych predpisov pre živnostníkov (SZČO) od 1.1.2020

19.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:10:28

Kapitoly videa

Príspevok poukazuje na drobné úpravy v živnostenskom zákone v poslednej dobe, ktoré zásadným spôsobom nemenia samotný zákon, ide o upresnenia. Napr. novela 356/2019 Z. z. vymedzila novú činnosť, ktorá nie je živnosťou (vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa osobitného predpisu v oblasti ochrany prírody a krajiny), novela č. 371/2019 Z. z. upravila viazanú živnosť pri kontrole detských ihrísk a 390/2019 Z. z. rozlíšenie medzi živnosťou a činnosťou daňových poradcov, čo nie je živnosť. Zmena reflektuje aj na nový register právnických osôb, cez jednotné kontaktné miesta sa už budú môcť robiť nielen prvozápisy ale aj návrhy na zápis zmien.

Obsah:

  1. Zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní v roku 2020
  2. Čo prináša novela č. 356/2019 Z. z.?
  3. Čo prináša novela č. 371/2019 Z. z.?
  4. Čo prináša novela č. 390/2019 Z. z.?

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Najnovšie články
viac článkov