dnes je 28.1.2022

Input:

Zmeny, ktoré priniesla novela zákona o účtovníctve od 1.7.2015

18.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:40

Kapitoly videa

 • Aké zásadné zmeny priniesla posledná novela zákona o účtovníctve číslo 431/2002 Z. z. od 1. júla 2015?
 • Týka sa zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín iba novozaložených spoločností alebo aj existujúcich?
 • Vysvetlite bližšie zmeny týkajúce sa účtovného zápisu.
 • Aké opatrenia sa dotýkajú účtovnej závierky?
 • Zvýšili sa aj pokuty za nezostavenie individuálnej účtovnej závierky alebo za nevedenie účtovníctva, a to z 1 000 000 EUR na 3 000 000 EUR. Nie sú tieto sumy pre podnikateľské jednotky likvidačné?
 • Spomínali ste, že niektoré novelizačné body majú účinnosť od 1. januára 2016. Ktoré to sú?
 • Priniesla táto novela aj iné opatrenia týkajúce sa oceňovania majetku v účtovníctve?
 • Zmenilo sa aj oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, ktorá sa nahradí reálnou hodnotou. Čo to znamená v praxi? Alebo mohli by ste uviesť nejaký praktický príklad?
 • Od 1. 7. sú účinné aj zmeny v účtovaní goodwillu. Mohli by ste ich bližšie popísať a vysvetliť?
 • Dotkli sa zmeny aj konsolidovanej účtovnej závierky? Ak áno, ktoré sú to?
 • Aké sú pripravované zmeny podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.? (najmä k 1. 1. 2017)