dnes je 30.5.2024

Input:

Zmena zmien zdravotníckych pracovníkov počas mimoriadnej situácie

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.2.3 Zmena zmien zdravotníckych pracovníkov počas mimoriadnej situácie

Mgr. Michaela Hinnerová


Moja otázka by bola ohľadom zdravotníckeho personálu počas preventívnych opatrení zavedených kvôli koronavírusu v čase pandémie.

Ak by naše zdravotné sestry museli počas uzatvorenia nášho zariadenia (karanténa) pracovať nepretržite dva týždne, a potom dva týždne voľna a nastúpila by druhá časť sestier na dva týždne, ako sa títo zamestnanci odmeňujú?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Pohľad autora na problematiku:

Aj v takomto prípade by zamestnávateľ mal v zmysle § 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ustanovený pracovný čas zamestnanca. Pri nepretržitej prevádzke je to 37 a ½ hodiny týždenne.

Pravdepodobne by využil niektorý z odstavcov § 87 ZP vyššie