dnes je 29.10.2020

Input:

Žiadosť o registráciu platiteľa DPH

16.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.1.2 Žiadosť o registráciu platiteľa DPH

Ing. Ivana Glazelová

Povinná registrácia


Podnikateľ začal podnikať 10. februára pričom už v mesiaci JÚL dosiahol obrat pre povinnú registráciu (povinná registrácia je od výšky 49 790 EUR za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov), a to dosiahol obrat vo výške 51 200 EUR, v mesiaci jún mal podnikateľ obrat iba 48 tis. EUR. Do kedy je podnikateľ povinný podať žiadosť o registráciu?

Riešenie: Podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takého miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 EUR, je povinná podať žiadosť daňovému úradu o registráciu pre DPH, a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat.

To znamená, že do 20 augusta je povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH.

Podnikateľ podal žiadosť dňa 3.8.2017.

Ak daňový úrad podnikateľa zaregistruje za platiteľa k 1.9. (deň je uvedený aj na kartičke pre registráciu). Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Poznámka: Pozor na vznik platiteľa zo zákona podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH, tu sa stávame platiteľom už dňom danej udalosti, resp. transakcie.

Dobrovoľná registrácia


Zdaniteľná osoba, právnická spoločnosť začala podnikať od Januára 2017, pričom sa rozhodla podať žiadosť o registráciu ešte predtým ako dosiahla obrat na povinnú registráciu, a to podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH (k 31.7.2017 mala obrat len 25 tis. EUR), kde je uvedené, že žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.

Registrácia podľa 7a Zákona o DPH


Slovenský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný pre daň v tuzemsku si objedná od poľského podnikateľa, platiteľa DPH v Poľsku prepravnú službu v mesiaci apríl 2017 (prepravná služba by mala byť poskytnutá 20. apríla) , ide o prepravu z Poľska do Českej republiky.

Aké povinnosti podľa zákona o DPH má slovenský podnikateľ keď prijme prepravnú službu od poľského podnikateľa ?

Riešenie:

Miesto dodania prepravnej služby je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk