dnes je 29.9.2020

Input:

Zdanenie príjmu FO z prenájmu bytu v Rakúsku v roku 2018

7.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2.4 Zdanenie príjmu FO z prenájmu bytu v Rakúsku v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Opatrovateľka so živnosťou v Rakúsku prenajíma byt na Slovensku. Príjmy zo živnosti sú v Rakúsku zdanené, uvádza ich však v tabuľke VI. ako príjmy zo živnosti, rovnako v tabuľke uvádza na riadku 11 príjmy z prenájmu. Základ dane z príjmov v Rakúsku je vyňatým príjmom. Ako s príjmami z prenájmu? Byt nie je zaradený v obchodnom majetku, ročný prenájom bez energií je v sume 1000 EUR.

Je treba príjem z prenájmu zdaniť, ak nepresiahol sumu 1901,67 EUR? Celkové zdaniteľné príjmy sú príjmy iba zo Slovenska alebo aj príjmy z Rakúska, ktoré boli v Rakúsku zdanené? Ak sa rozumie pod celkovými zdaniteľnými príjmami súčet príjmov v Rakúsku aj na Slovensku, v DP príjem z prenájmu zdaní, v opačnom prípade príjem z prenájmu 1000 EUR do DP neuvádza. Aký je správny postup a možnosť uplatnenia výdavkov na prenájom?

Pokiaľ ide o fyzickú osobu, ktorá má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, potom v uvedenom prípade ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení doplnkov (ďalej ZDP). Predmetom dane takéhoto daňovníka sú celosvetové príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu v Slovenskej republike, teda aj príjem dosiahnutý zo živnosti v Rakúsku, čo vyplýva z ustanovenia § 2 písm. e) ZDP.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy presiahli v zdaňovacom období roka 2017 sumu 1901,67 EUR. Do týchto zdaniteľných príjmov sa počítajú, tak príjmy zo živnosti dosiahnuté v Rakúsku, ako aj príjmy na území Slovenskej republiky z prenájmu bytu. Daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B. V časti VI daňového priznania uvádzate na riadku 2 príjmy a výdavky zo živnosti v Rakúsku a v riadku 11 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti môžete uplatniť v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. g) ZDP oslobodenie od dane z prenájmu nehnuteľnosti sumu 500 EUR, takže do riadku 11 uvádzate sumu 500 EUR. Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností si daňovník môže za zdaňovacie obdobie uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenia a udržania príjmov z prenájmu na základe evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP. Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich zistiť rovnakým

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk