dnes je 25.11.2020

Input:

Zdanenie cien a výhier zo súťaží a žrebovaní v roku 2016

31.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako výhru v súťaži za nákup našich výrobkov by sme chceli odovzdať výhercovi telefón (obstarávacia cena > ako 350 eur). Výhercu by sme chceli oslobodiť od platenia daní tak, že to spravíme zaňho. Aký je postup?

Zákon o dani z príjmov stanovuje dva spôsoby zdanenia týkajúce sa cien a výhier. Po prvé, daň je povinný zraziť prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľ ceny alebo výhry, ktorý je z titulu poskytnutia/vyplatenia ceny, resp. výhry v pozícii platiteľa dane (pri taxatívne vymedzených cenách a výhrach). Po druhé, ak nie je pre konkrétny príjem ustanovená povinnosť zdanenia zrážkovou daňou, tak daňovú povinnosť musí vyrovnať fyzická osoba, ktorá je z titulu prijatia ceny alebo výhry daňovníkom, a to podaním daňového priznania.

Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou vyberanou zrážkou upravuje § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) (napr. výhry z vkladov na vkladných knižkách; peňažné výhry v lotériách a iných podobných hrách a peňažné výhry z reklamných súťaží a žrebovaní; peňažné ceny z verejných súťaží a pod.). Na základe § 43 ods. 10 ZDP je zrážku dane povinný vykonať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Základom dane

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk