dnes je 26.3.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zásoby PHL v jednoduchom účtovníctve

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vychádzajúc z ustanovenia § 10 ods.26 Opatrenia MF SR č.27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu SZČO profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.