dnes je 28.10.2020

Input:

Zaradenie úrokov z úveru do daňových výdavkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

24.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.2.1 Zaradenie úrokov z úveru do daňových výdavkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Podnikateľ - SZČO, jednoduché účtovníctvo, platca DPH uzavrel s bankou zmluvu o splátkovom úvere podľa § 497 až 507 ObchZ (Obchodného zákonníka), kde daný úver má účel poskytnutia - výstavbu nehnuteľnosti. Peniaze už získal, teda čerpanie úveru nie je podmienené dokladovaním faktúr. Nehnuteľnosť je kompletne zaradená do podnikania, teda obchodného majetku a keďže nehnuteľnosť je vo výstavbe, ešte nie je skolaudovaná.

Otázka je, či je možné úroky z toho úveru dať priamo v deň zaplatenia do výdavkov (keďže sú na mesačnej báze), alebo na priebežné položky a do výdavkov postúpia až po skolaudovaní. Aký je správny postup z hľadiska dane z príjmu a daňovej uznateľnosti úrokov z úveru?

Pri obstaraní nehnuteľnosti vlastnou činnosťou, úroky z úveru sa v jednoduchom účtovníctve účtujú v súlade s ustanovením § 10 ods. 27 písm. g) postupov účtovania č. MF/27076/2007-74 v znení doplnkov. Podľa tohto ustanovenia sa úroky z úverov môžu účtovať:

- ako súčasť obstarávacej ceny predmetnej nehnuteľnosti až do času uvedenia nehnuteľnosti do používania, pokiaľ sa tak účtovná jednotka rozhodne, alebo

- ako súčasť výdavkov.

To znamená, že ak sa účtovná jednotka rozhodne:

- že do času uvedenia majetku do užívania bude úroky z úverov zahŕňať do obstarávacej ceny nehnuteľnosti, úroky sa budú účtovať ako súčasť obstarávacej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk