dnes je 7.4.2020
Input:

Zákon o DPH v Slovenskej republike v roku 2017

14.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.1.3 Zákon o DPH v Slovenskej republike v roku 2017

Ing. Monika Ziškayová

Komplexná slovenská právna úprava dane z pridanej hodnoty je obsiahnutá v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”), ktorý nadobudol účinnosť dňom vstupu SR do Európskej únie (1.5.2004). Zákon o DPH bol už niekoľkokrát novelizovaný, čím sa dopĺňali a stále dopĺňajú a upresňujú niektoré ustanovenia zákona.

Podľa ustanovení zákona o DPH postupuje zdaniteľná osoba, ktorá získa postavenie platiteľa DPH, t.j. má povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a zároveň má právo na odpočítanie dane pri zdaniteľných obchodoch.

Povinnosti podľa zákona o DPH majú aj:

  • - nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovary z iných členských štátov v tuzemsku,
  • - zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z alebo do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby,
  • - zahraničné osoby registrované podľa § 5 alebo podľa § 6 zákona o DPH, ak dodávajú do SR tovar formou zásielkového predaja.

Platiteľ dane podľa zákona o DPH o.i.:

  • - vedie evidenciu o DPH na vstupe a výstupe,
  • - je povinný uchovávať daňové doklady desať rokov od konca vzniku daňovej povinnosti,
  • - jeho zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok.

Prehľad ustanovení zákona o DPH:

Základné ustanovenia  § 1 - § 3 
Registračná povinnosť  § 4 - § 7a 
Zdaniteľné obchody  § 8 - § 12 
Miesto zdaniteľného obchodu  § 13 - § 14 
Miesto dodania služby  § 15 - § 18 
Daňová povinnosť  § 19 - § 21 
Základ dane a sadzba dane  § 22 - § 27 
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk