dnes je 28.1.2022

Input:

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 Z. z.

21.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:37

Kapitoly videa

Videoseminár je venovaný zákonu č. 122/2013 Z. z. o Ochrane osobných údajov a zmenám a doplneniam niektorých zákonov v znení novely zákona 84/2014 Z. z..

 

Obsah videoseminára:

 • Úvod do problematiky
 • Oprávnená osoba
 • Oprávnená osoba - poučenie
 • Prevádzkovateľ - sprostredkovateľ
 • Zodpovedná osoba
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
 • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov - bezpečnostný projekt a bezpečnostné opatrenia
 • Ďalšie zmeny zákona
 • Oznamovacia povinnosť / Evidencia
 • Osobitná registrácia
 • Evidencia informačných systémov

 

Lektor: 

PhDr. Anna Miklošová
Pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1999, kedy pracovala ako vedúca oddelenia registrácie informačných systémov obsahujúcich osobné údaje. Od roku 2002 do konca roku 2013 pracovala na Úrade na ochranu osobných údajov SR ako inšpektorka. V súčasnosti pracuje v súkromnej sfére a zaoberá sa poradenstvom v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Je autorkou mnohých článkov v uvedenej oblasti zameraných na ochranu osobných údajov v personalistike, v agendách miest a obcí, v školách, v zdravotníckych zariadeniach, pri správe bytov a nebytových priestorov a ďalších. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti ochrany osobných údajov a prednáša už 14 rokov.