dnes je 1.12.2021

Input:

Základné pravidlá zdaňovania nehnuteľnosti

20.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.211 Základné pravidlá zdaňovania nehnuteľnosti

Ing. Dušan Preisinger

Daň z nehnuteľnosti je v podstate miestnou daňou, ktorú môže vyrubiť obec. Zahŕňa daň z pozemku, stavby, bytu a nebytového priestoru v bytovom dome. Daňovníkom dane z pozemku je vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu, vlastníctve vyššieho územného celku, alebo obce, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností. Daňovníkom dane z pozemku je aj právnická, alebo fyzická osoba, ktorej bol na obhospodarovanie pridelený náhradný pozemok; nájomca, ktorý má nájomný vzťah k pozemku minimálne päť rokov a je zapísaný v katastri nehnuteľnosti; nájomca, ktorý má v nájme pozemok spravovaný Slovenským pozemkovým fondom. V prípade, že nie je možné daňovníka určiť, daňovníkom je subjekt, ktorý pozemok reálne užíva. Príslušné ustanovenia definujú povinnosti daňovníkov, ktorí sú spoluvlastníkmi pozemku (možná dohoda

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk