Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zákaz odpočtu z ubytovacích služieb a nákupu PHM v Poľsku

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bod 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daň z pridanej hodnoty, ak platiteľ nemá nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, z dôvodu, že suma dane z pridanej hodnoty nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie. V praxi sme sa opakovane stretli s prípadom, že na podanú žiadosť o vrátenie DPH (suma DPH dosahovala predpísanú výšku na jej vrátenie) z ubytovacích služieb, z nákupu PHM do osobného motorového vozidla z dôvodu vykonania služobnej cesty, nám bolo doručené rozhodnutie z Poľskej finančnej správy, že na vrátenie DPH z takýchto plnení nie je nárok. S podaním žiadosti o vrátenie DPH sú spojené aj ďalšie výdavky, napr. výdavky za preklad dokumentov požadovaných finančnou správou, náklady za notárske služby, poplatky za

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: