dnes je 24.9.2020

Input:

Zákaz odpočtu z ubytovacích služieb a nákupu PHM v Poľsku

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. k) bod 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je daň z pridanej hodnoty, ak platiteľ nemá nárok na jej vrátenie v členskom štáte EÚ, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, z dôvodu, že suma dane z pridanej hodnoty nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie. V praxi sme sa opakovane stretli s prípadom, že na podanú žiadosť o vrátenie DPH (suma DPH dosahovala predpísanú výšku na jej vrátenie) z ubytovacích služieb, z nákupu PHM do osobného motorového vozidla z dôvodu vykonania služobnej cesty, nám bolo doručené rozhodnutie z Poľskej finančnej správy, že na vrátenie DPH z takýchto plnení nie je nárok. S podaním žiadosti o vrátenie DPH sú spojené aj ďalšie výdavky, napr. výdavky za preklad dokumentov požadovaných finančnou správou, náklady za notárske služby, poplatky za

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk