dnes je 30.5.2024

Input:

Zahraničná pracovná cesta v roku 2018

29.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.20.1.2 Zahraničná pracovná cesta v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Problematika vnútroštátnych a zahraničných pracovných ciest je primárne regulovaná zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ZCN) a až sekundárne Zákonníkom práce (§ 57 ZP). Každá organizácia, ktorá vysiela zamestnancov na pracovnú cestu, má mať upravený režim, na základe ktorého sa podávajú žiadosti o pracovnú cestu, organizuje doprava počas služobnej cesty, vypočítavajú cestovné náhrady a podávajú správy z pracovnej cesty.

Pracovná cesta zamestnanca podľa § 2 ods. 1 ZCN je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

„Pravidelné pracovisko” je pojem odlišný ako „Miesto výkonu práce”, ktoré je uvedené v pracovnej zmluve a je aj odlišný od pojmu „Pracovisko”, ktoré je bližšou špecifikáciou