dnes je 29.5.2024

Input:

Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚ

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.1 Zabudnutý doklad o úhrade záväzku v JÚ

Ing. Mária Cvečková, PARTNER AUDIT, s. r. o.


Ako zaúčtovať doklad o úhrade faktúry, ktorý bol vystavený 25. 9. 2014 a teraz sme zistili, že nebol zaúčtovaný v roku 2014? Ide o časť z celkovej sumy faktúry za mobilný telefón - akontáciu, ktorá bola zaplatená v hotovosti. Zvyšná časť sumy bola postupne uhrádzaná formou splátok cez bankový účet. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie? Alebo to môžem zahrnúť do roku 2017? (Podľa zmeny v par.2 ods.3 v Postupoch účtovania pre JÚ?)

Suma, ktorá sa omylom nezaúčtovala v roku 2014, a teda nebola ako výdavok zohľadnená v daňovom priznaní za uvedený rok, je, domnievam sa, nevýznamná. Dopad čiastky 123 eur by nijakým závažným spôsobom nezmenil Vaše daňové povinnosti. Odporúčam teda aplikovať nižšie uvedené (doplnené) Postupy účtovania pre JÚ účinné od 1. januára 2016