dnes je 15.8.2020

Input:

Vzor vlastnej zmenky

20.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27.1.1 Vzor vlastnej zmenky

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor vlastnej zmenky

Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom)

Mena _____________________ euro

Údaj splatnosti (mesiac slovom)

Za túto zmenku zaplatím

(komu = zmenkovému veriteľovi)

Meno a priezvisko: .............................. narodený: ................ , bytom ............................

sumu slovom ..................................................

BEZ PROTESTU

.......................................

Splatné (miesto platenia)

VYSTAVITEĽ: Meno a priezvisko: .................. , bytom: .................... , narodený: ..............

.............................................

podpis vystaviteľa


Poznámka: Údaj o narodení alebo rodnom čísle nie je povinným údajom vlastnej zmenky. Tieto údaje slúžia na lepšiu identifikáciu vystaviteľa zmenky v prípade vzniku sporu.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk