dnes je 27.5.2024

Input:

Vzor platobného rozkazu

28.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.2 Vzor platobného rozkazu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


PLATOBNÝ ROZKAZ

Okresný súd ..................... v právnej veci

Žalobcu: ......................................................
......................................................
......................................................

proti

Žalovanému: ......................................................
......................................................
......................................................

o zaplatenie .................... € s príslušenstvom, takto

rozhodol:

Žalovaný je povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť žalobcovi:

  • istinu vo výške .............. €,

  • úroky z omeškania zo sumy ............. € vo výške .......... % p. a. od .......... do zaplatenia,

do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu na účet žalobcu,

alebo v tej