dnes je 23.9.2021

Input:

Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

16.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobou

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 588 OZ a nasl. Občianskeho zákonníka 
medzi

Predávajúcim:

Obchodné meno: ......................................................................................
Sídlo: .....................................................................................................
Zastúpený: ............................................................................................. 
Bankové spojenie: .................................................................................... 
IČO: ....................................................................................................... 
DIČ:

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk