dnes je 1.12.2021

Input:

Vzor dohody o započítaní

8.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.20.3 Vzor dohody o započítaní

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o započítaní

uzatvorená v zmysle § 581 ods. 3 Občianskeho zákonníka

medzi:

Účastníkom č. 1:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: .......................................................................

Dátum narodenia: ..........................................................

Rodné číslo: ..................................................................

Číslo OP: ......................................................................

(ďalej len „účastník č. 1“)

a

Účastníkom č. 2:

Meno a priezvisko: .......................................................

Bydlisko: .......................................................................

Dátum narodenia:

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk