dnes je 15.8.2020

Input:

Vzor bianko zmenky

24.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27.1.6 Vzor bianko zmenky

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor bianko zmenky

V .......................... dňa: ......................

Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom)

Mena _____________________ euro

Údaj o splatnosti: .......................

Za túto bianko zmenku zaplatím (komu) zmenkovému veriteľovi

Obchodné meno .................... , sídlo: ............................................. , IČO: ...................... , zápis: OR Okresného súdu ........................... , odd.: ............. , vložka č.: .....................

sumu ............................... slovom (nevyplnené)

BEZ PROTESTU

Táto zmenka slúži ako zabezpečovacia zmenka v zmysle Zmluvy o .......................... uzavretej medzi vystaviteľom zmenky ako kupujúcim a zmenkovým veriteľom ako predávajúcim zo dňa:

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk