dnes je 15.11.2019
Input:

Vzor bianko zmenky

16.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27.1.6 Vzor bianko zmenky

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor bianko zmenky

V .........................., dňa: ......................

Miesto a dátum vystavenia (mesiac slovom)

Mena _____________________ Euro

Údaj o splatnosti: .......................

Za túto bianko zmenku zaplatím (komu) zmenkovému veriteľovi

Obchodné meno ...................., sídlo: ............................................., IČO: ......................, zápis: OR Okresného súdu ..........................., odd.: ............., vložka č.: .....................

sumu ............................... slovom (nevyplnené)

BEZ PROTESTU

Táto zmenka slúži ako zabezpečovacia zmenka v zmysle Zmluvy o .......................... uzavretej medzi vystaviteľom zmenky ako kupujúcim a zmenkovým veriteľom ako predávajúcim zo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk