dnes je 30.10.2020

Input:

Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účely

24.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.2 Využívanie požičaného motorového vozidla na podnikateľské účely

Ing. Katarína Biňasová


Môže živnostník, ktorý si požičia auto od svojej sestry na pracovnú cestu, dať do nákladov pohonné hmoty a základnú náhradu za km?

V súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. e) ZDP č. 595/2003 Z. .z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) ak daňovník v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva využije na cestovanie  vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku,  daňovými výdavkami sú výdavky (náklady)

1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu,87) alebo

2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

V prípade, ak daňovník

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk