dnes je 27.5.2024

Input:

Vystavenie zápočtového listu v roku 2018

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.1.1 Vystavenie zápočtového listu v roku 2018

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Vzor potvrdenia o zamestnaní

Zákonník práce (ZP) v ustanovení § 75 ods. 2 ukladá zamestnávateľovi povinnosť vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru Potvrdenie o zamestnaní (v aplikačnej praxi „Zápočtový list”).

Často nie je pochopený rozdiel medzi Potvrdením o zamestnaní (PoZ) a Pracovným posudkom. Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 ZP, pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce, zatiaľ čo zamestnávateľ v PoZ uvádza náležitosti uvedené v § 75 ods. 2 písm. a) až f), a to:

  • - dobu trvania pracovného pomeru,
  • - druh vykonávaných prác,
  • - či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
  • - údaje o