dnes je 13.4.2024

Input:

Vystavenie faktúry za právne služby v roku 2017

20.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03.2.6 Vystavenie faktúry za právne služby v roku 2017

Ing. Juraj Válek, PhD.


Slovenský právnik, registrovaný pre daň, dodá právne služby vykonané na Slovensku českému platiteľovi DPH. Aký je správny postup pri vystavení faktúry?

Pre správne uplatnenie DPH pri službách je potrebné určiť miesto dodania, aby bolo zrejmé, daň ktorého štátu sa uplatní. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.

Pričom základným pravidlom určenia miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH, je určenie miesta podľa postavenia zákazníka t.j. či odberateľ je zdaniteľnou osobu (podnikateľom) usadenou v príslušnom členskom štáte, alebo ide o nezdaniteľnú osobu (nepodnikateľský subjekt). Ak má odberateľ usadenie v inom členskom štáte – je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH iný členský štát.

Ak platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH dodá služby