dnes je 29.10.2020

Input:

Vysporiadanie nákupu a predaja stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.2.2 Vysporiadanie nákupu a predaja stroja v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod

SZČO účtujúci v jednoduchom účtovníctve a je platca DPH kúpil stroj od firmy A za 22 032 EUR dňa 27. 4. 2017 za účelom ďalšieho predaja firme B, ktorý sa uskutočnil skôr, t. j. 25. 4. 2017 (pretože sme nemali takú sumu k dispozícii, na zaplatenie firme A). Suma za predaj predstavovala 23 136 EUR:

  • 25. 4. 2017 - príjem 23 136 EUR - firma B

  • 27. 4. 2017 - výdaj 22 032 EUR - firma A

Tento stroj nebol ani prevzatý, išiel rovno od firmy A k firme B. Prosím Vás, ako mám zaúčtovať túto transakciu?

Takto opísanú obchodnú transakciu predaja tovaru z pohľadu platnej právnej úpravy možno hodnotiť tak, že ste uskutočnili predaj tovaru skôr, ako ste k predmetnému stroju nadobudli vlastnícke právo, čím ste s ním v čase predaja nemohli disponovať. V čase predaja, t. j. dňa 25. 4. 2017 ste ešte stroj nevlastnili, pretože podľa údajov ste stroj zakúpili až 27. 4. 2017, pričom k predaju došlo dňa 25. 4. 2017. V rámci SR upravujú kúpnu zmluvu ustanovenia § 409 až 475 ObchZ.

Bez ohľadu na túto skutočnosť, ktorá súvisí so správnou aplikáciou príslušných ustanovení dane z pridanej hodnoty, predmetnú transakciu v jednoduchom účtovníctve zaúčtujete nasledovne.

Keďže stroj bol dodaný priamo Vášmu odberateľovi, faktúru za dodávku a predaj stroja účtujete:

1. faktúra za predaj stroja:

  • vystavenú faktúru zaevidujete v knihe pohľadávok, kde uvediete dátum vystavenia faktúry, odberateľa, výšku pohľadávky a jej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk