dnes je 20.5.2024

Input:

Výška životného minima od 1. júla 2019

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.13.1.2 Výška životného minima od 1. júla 2019

Verlag Dashöfer

K 1. júlu 2019 boli ustanovené sumy životného minima opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • - 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • - 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • -  95,96 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Prehľad súm životného minima

opatrenie MPSVaR účinnosť od plnoletá fyzická osoba ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 
183/2019 Z. z 1. 7. 2019 210,20 € 146,64 € 95,96 € 
196/2018 Z. z. 1. 7. 2018  205,07 €  143,06 €  93,61 €  
173/2017 Z. z. 1. 7. 2017  199,48 €  139,16 €  91,06 €