dnes je 22.2.2024

Input:

Výška podielu na základnom imaní a majetkové práva spoločníka

7.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3.1 Výška podielu na základnom imaní a majetkové práva spoločníka

Ing. Monika Ziškayová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Každý spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným je povinný vložiť do spoločnosti vklad (minimálna výška vkladu spoločníka je 750 eur). Vklad sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník nemá nárok na jeho vrátenie. Dňom vzniku spoločnosti spoločník na základe svojho vloženého vkladu nadobúda obchodný podiel. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Spoločenská zmluva môže napríklad určiť, že obchodné podiely sú rovnaké, aj keď vklady sú rôzne, prípadne určiť akékoľvek iné pravidlo.

Obchodný podiel má svoju kvalitatívnu stránku, obsahom ktorej sú