dnes je 28.9.2020

Input:

Výška dosiahnutého zdaniteľného príjmu

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.8.3 Výška dosiahnutého zdaniteľného príjmu

Ing. Marcela Prajová

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti môže uplatniť len ten daňovník, ktorý v zdaňovacom období roku 2019:

dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 120,00 € (šesť násobok minimálnej mzdy), alebo

• dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 120,00 € (šesť násobok minimálnej mzdy) a vykázal z týchto príjmov základ dane (čiastkový základ dane).


Daňovník – živnostník dosiahol v roku 2019 zdaniteľné príjmy zo živnosti [ § 6 ods. 1 písm. b) ZDP ] v sume 10 000,00 €, k týmto príjmom si uplatnil daňové výdavky v sume 10 500,00 € a vykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania v sume 500,00 €. Daňovník nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu, hoci dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP v sume vyššej ako 3 120,00 €, pretože z týchto príjmov nevykázal základ dane.


Príjmy podľa § 5 ZDP a § 6 ods. 1 a 2 ZDP sa pre účely uplatnenia daňového bonusu nespočítavajú. Znamená to, že daňovník musí dosiahnuť príjmy aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy buď v rámci príjmov zo závislej činnosti alebo v rámci príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň pri týchto príjmoch musí vykázať základ dane.


Daňovník dosiahol v priebehu roku 2019 príjmy zo závislej činnosti v sume 2 400,00 €. Pri zamestnávateľovi nemal podpísané vyhlásenie a neuplatňoval si daňový bonus. Okrem príjmov zo závislej činnosti poberal daňovník aj príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP vo výške 1 500,00 € a z týchto príjmov vykázal základ dane. Daňovník nemá nárok na priznanie a vyplatenie daňového bonusu, pretože ani pri príjmoch podľa § 5 ZDP ani pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nedosiahol výšku príjmov 3 120,00 € (6 násobok minimálnej mzdy).

Ak však daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP v sume nižšej ako 6 násobok minimálnej mzdy a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus len v pomernej časti (t. j. aspoň v jednom mesiaci) a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, uplatniť pri podaní daňového priznania, a to aj v prípade, ak nedosiahne príjmy podľa § 6 ZDP vo výške šesť násobku minimálnej mzdy.


Daňovník poberal v mesiacoch január až marec 2019 príjmy zo závislej činnosti vo výške 550,00 € mesačne. Pri zamestnávateľovi mal podpísané vyhlásenia a uplatňoval si daňový bonus na 23 ročného syna, ktorý celý rok 2019 študoval na vysokej škole dennou formou štúdia. Od 01. 04. 2019 nastúpil daňovník do dôchodku.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk