dnes je 27.5.2024

Input:

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018

23.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.1.2 Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová

O vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb hovoríme vtedy, ak do tohto procesu vstupuje medzinárodný prvok, vysielanie znamená vždy vyslanie pracovníka do iného štátu, obvykle do členských štátov EÚ, EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a do Švajčiarskej konfederácie; prípadne do tých štátov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú (bilaterálnu) zmluvu, v ktorej sa s inštitútom vysielania počíta (v tomto prípade sa riadime ustanoveniami dotknutej zmluvy).

Pokiaľ ide o vysielanie zamestnancov v rámci členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarska, na inštitút vysielania sa vzťahuje článok 12, ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 883/2004/ES o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia: „Osoba, ktorá ako