dnes je 30.9.2020

Input:

Vyradenie neuhradenej pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

28.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.2.2 Vyradenie neuhradenej pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Marcela Prajová


Prosím o radu pri pohľadávkach v jednoduchom účtovníctve. U klienta mám pohľadávky z roku 2011,2014,2016. Firmy pri vyzvaní, aby zaplatili faktúry nereagovali, alebo odmietli zaplatiť. Prosím Vás je možné pohľadávky pri záverečných operáciách v jednoduchom účtovníctve zlikvidovať, alebo potrebujem mať písomný zápis s firmou o likvidácii.

Daňovník môže neuhradené pohľadávky vyradiť z účtovníctva. Vyradenie pohľadávky zaúčtuje v knihe pohľadávok a v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje v peňažnom denníku vplyv vyradenia pohľadávky na základ dane v súlade s § 17 ods. 12 písm. b) a c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP”), pričom ustanovenie § 17 ods. 12 písm. b) ZDP sa týka tak vlastnej pohľadávky, ako aj pohľadávky nadobudnutej postúpením. Ustanovenie § 17 ods. 12 písm. c) ZDP sa týka len pohľadávky nadobudnutej postúpením.

Predpokladáme, že vo Vami uvádzanom prípade sa jedná o vlastné pohľadávky. Podľa § 17 ods. 12 písm. b) ZDP sa základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 a 11 ZDP) zvýši pri vyradení pohľadávky z účtovníctva (alebo z evidencie) o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky (alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny) okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode ZDP.

Znamená to, že ak daňovník vyraďuje pohľadávku, ktorá nespĺňa podmienky nevymožiteľných pohľadávok vymedzené v § 19 ods. 2 písm. h) bod 1 až 5 ZDP, daňovník v rámci účtovných uzávierkových operácií zvýši zdaniteľné príjmy o menovitú hodnotu, resp. pri pohľadávke nadobudnutej postúpením o obstarávaciu cenu, vyradenej pohľadávky. Ak pohľadávka, ktorú daňovník vyraďuje podmienky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk