dnes je 30.5.2024

Input:

Výpočet dovolenky zamestnanca v roku 2019

16.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.2.2 Výpočet dovolenky zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Otázka:

Poprosila by som Vás o posúdenie správnosti výpočtu nároku na dovolenku.

Pracovníčka je od 29. 05. 2018 do 31. 12. 2018 práceneschopná (155 pracovných dní).

V 01/2018 nárok na dovolenku : 35 dní

Z toho základná výmera dovolenky : 30 dní (v zmysle KZ VS na rok 2018 o 5 dní navyše)

Dodatková dovolenka : 5 dní

Zostatok k 31. 12. 2018 základnej výmery dovolenky : 22,5 dní

Zostatok k 31. 12. 2018 dodatkovej výmery dovolenky : 2 dni

Pohľad autora na problematiku:

Neuvádzate, koľko dní u Vás v danom roku odpracovala, takže predpokladajme, že pracovala od začiatku roka a tak splnila podmienku odpracovania do 29. 05. 2018 viac ako 60 dní v kalendárnom roku.

Takémuto zamestnancovi môže zamestnávateľ krátiť v zmysle § 109 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti