dnes je 30.5.2024

Input:

Vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru v roku 2018

11.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.2 Vyplatenie odstupného pri skončení pracovného pomeru v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

Odstupné je peňažné plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v súvislosti so skončením pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou z dôvodov:

  1. uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, t. j., ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť:
    • - zrušuje, alebo
    • - premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce.

Zrušenie zamestnávateľa nespôsobuje automaticky skončenie pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný skončiť pracovný pomer zamestnancov tak, aby ku dňu zrušenia uplynuli ich výpovedné lehoty. V prípade zrušenia zamestnávateľa zamestnávateľ nemá žiadnu možnosť ponúknuť zamestnancom inú prácu a podľa § 64 ods. 3 písm. a) bod 1 Zákonníka práce sa neuplatňuje ani zákaz výpovede v ochrannej dobe. Pri zrušení časti zamestnávateľa je