dnes je 20.5.2024

Input:

Vyplácanie mzdy pracujúcim zamestnancom po prijatí opatrení vlády

19.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.2.3 Vyplácanie mzdy pracujúcim zamestnancom po prijatí opatrení vlády

JUDr. Jakub Uhrinčať


Sme firma so 25 zamestnancami, kde 17 zamestnanci boli doma na prekážkach v práci. Ostatným zamestnancom, ktorí pracovali, keďže nemáme kolektívnu zmluvu, musíme vyplatiť 100% mzdy za 03/2020? Ako to bude po prijatí opatrení, keď budú pracovať dostanú 100% mzdy alebo 80% ?

Odpoveď:

Zamestnancom, ktorí vykonávali prácu bez prekážok na strane zamestnávateľa za mesiac marec 2020 musíte vyplatiť mzdu podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy.

Rovnako zamestnancom, ktorí budú pracovať bez prekážok na strane zamestnávateľa aj budúcnosti nebude patriť náhrada mzdy, ale riadna mzda za vykonanú prácu a z uvedeného dôvodu si zamestnávateľ nemôže za nich uplatniť nárok na príspevok úhradu náhrady mzdy.

Legislatívna úprava:

Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a