dnes je 26.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 185/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení

8.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.349 Výklad k zákonu č. 185/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení

JUDr. Renáta Považanová

Začiatkom júna 2023 nadobúda účinnosť novela zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov. Cieľom tejto právnej úpravy je, v súlade s existujúcimi pravidlami a podmienkami už dnes platnými pre štandardné banky, umožniť subjektu, ktorý je stavebnou sporiteľňou, zrušenie bez likvidácie alebo prevod podniku alebo jeho časti tak, aby sa jeho právnym nástupcom (nadobúdateľom podniku alebo jeho časti) mohla stať iná stavebná sporiteľňa alebo aj štandardná komerčná banka.

Za súčasnej legislatívnej situácie takéto zlúčenie stavebnej sporiteľne a banky alebo prevod podniku stavebnej sporiteľne na banku nie