dnes je 7.12.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vykazovanie pohľadávok azáväzkov na konci účtovného obdobia v jednoduchom účtovníctve

20.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 3 ods.1 Opatrenia MF SR č.27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave  jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu SZČO profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.