dnes je 18.10.2021

Input:

Výdavky súvisiace s podielmi na zisku - princípy ich účtovania

20.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.202 Výdavky súvisiace s podielmi na zisku – princípy ich účtovania

Ing. Dušan Preisinger

Bilančný zisk vyjadruje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi (podvojné účtovníctvo), alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (jednoduché účtovníctvo). Výšku zisku podnikateľského subjektu vo výraznej miere ovplyvňuje produktivita práce a s ňou previazaná úroveň pridanej hodnoty. Faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje jeho masu, je cenová úroveň všetkých vstupov zabezpečujúcich reprodukciu prevádzkového cyklu (ide nielen o priame materiálové, ale aj o režijné náklady). Súčasne je disponibilný zisk ovplyvnený hodnotou výstupov, ktorú určuje relevantný trh. Rozhodujúcim zdrojom finančnej a kapitálovej stability firmy je prevádzkový zisk (v štruktúre bilančného zisku podnikateľský subjekt, ktorý je úverovo zaťažený, vykazuje finančnú stratu --> je dôležité, aby úroková sadzba bola nižšia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk