dnes je 20.9.2021

Input:

Výdavky na osobnú potrebu - pravidlá účtovania a zdaňovania

8.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.199 Výdavky na osobnú potrebu – pravidlá účtovania a zdaňovania

Ing. Dušan Preisinger

Osobná potreba nie je špecifikovaná v žiadnom relevantnom právnom predpise. Je však považovaná za výdavok, ktorý nie je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov podnikateľského subjektu (daňovníka). Ide o výdavok, ktorý podnikateľský subjekt vynaložil na potreby mimo podnikateľských aktivít. Podľa zákona o dani z príjmov, v zmysle § 21 ods. 1 písm. i) ZDP za daňovo akceptovateľné výdavky nie sú považované:

  • výdavky na osobnú potrebu, ani výdavky na ochranu daňovníka a jeho blízkych osôb;

  • výdavky na ochranu majetku daňovníka, ktorý nie je zaradený do obchodného majetku jeho firmy a ani ochrany majetku jeho blízkych osôb.

Je potrebné uviesť, že uvedené ustanovenie daňovej neakceptovateľnosti sa neuplatňuje v zmysle § 19 ods. 2 písm. e), p), w) a x) zákona č.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk