dnes je 15.8.2020

Input:

Vybrané okruhy zo zákona o dani z príjmov pre fyzické osoby

7.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:53

Kapitoly videa

Video je zamerané na vybrané problémy z okruhu dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. Rozoberajú sa v ňom podmienky nároku na nezdaniteľné časti základu dane, ich výška a valorizačný mechanizmus ich zmien, nárok na nezdaniteľné časti základu dane u poberateľov dôchodkov. Popisuje sa v ňom aj návrh novej nezdaniteľnej časti základu dane na rok 2018 na kúpeľnú starostlivosť. Osobitná kapitola je venovaná zamestnaneckej prémii pre rok 2017. Záver videa tvorí oboznámenie sa s novým fenoménom v cit. zákone, ktorým je daňový bonus na zaplatené úroky, pričom je dôraz venovaný najmä jeho výške a podmienkam na uplatnenie (táto zmena bola v NR SR schválená novelizáciou č. 279/2017 Z.z. zákona o bankách).

Obsah

  1. Nezdaniteľné časti základu dane všeobecne
  2. Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017 a v roku 2018 (podmienky, výška, uplatňovanie, nová nezdaniteľná časť základu dane)
  3. Valorizácia nezdaniteľných častí základu dane
  4. Zamestnanecká prémia 2017
  5. Daňový bonus na zaplatené úroky 2018

Lektor

Ing. Viera Mezeiová

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk