dnes je 24.2.2024

Input:

Všetko o materskej a rodičovskej dovolenke v roku 2017

11.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.1 Všetko o materskej a rodičovskej dovolenke v roku 2017

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Prekážky v práci na strane zamestnanca patria do tej kategórie právnych skutočností, ktorých existencia bráni zamestnancovi, aby mohol plniť svoje pracovné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy, Zákonníka práce, vnútorných predpisov zamestnávateľa a ďalších prameňov pracovného práva. Prekážka v práci ZP pozná viacero typov, pričom základná klasifikácia prekážok pozostáva z delenia podľa trvania prekážky, na strane ktorého účastníka pracovného pomeru existuje prekážka a v neposlednom rade podľa toho, aký právny následok nastáva pri ich existencii.

Materská a rodičovská dovolenka patria medzi prekážky v práci, tzv. dôležité osobné prekážky na strane zamestnanca, dlhodobého avšak časovo ohraničeného charakteru a ich existencia má za následok, že zamestnávateľ musí