dnes je 27.9.2023

Input:

Všeobecná charakteristika manka a škody

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.2 Všeobecná charakteristika manka a škody

Ing. Marcela Prajová

Obchodný majetok

V súvislosti so vznikom manka a škody je potrebné definovať pojem obchodný majetok fyzickej osoby, ktorým je v súlade s ustanovením § 2 písm. m) ZDP súhrn majetkových hodnôt – vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ZDP (t. j. s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a použitia diela a použitia umeleckého výkonu). Fyzická osoba ich musí využívať na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z prenájmu, alebo použitia diela a použitia umeleckého výkonu a o týchto hodnotách účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. Obchodným majetkom je aj majetok obstarávaný formou finančného prenájmu, ak