dnes je 30.5.2024

Input:

Vracanie odvodov zamestnávateľa zo Sociálnej poisťovne

29.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.10.2.2 Vracanie odvodov zamestnávateľa zo Sociálnej poisťovne

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová


V akej lehote sa asi budú vracať odvody zamestnávateľa za 4/2020, o ktoré sme žiadali?

Odpoveď:

Otázku rieši § 145 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, a to:

„Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do 30 dní od

a) zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo

b) doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu.

Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa