dnes je 26.9.2020

Input:

Úvodné slovo

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Úvodné slovo

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

Dynamické udalosti od prvého vydania diela Nový Zákonník práce v praxi, ktoré nastali v priebehu konca roka 2011 a v roku 2012, mali za následok celý rozsah zmien v pracovnom práve. Najvýznamnejšou z nich je ďalšia veľká novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013.

Druhé vydanie komentára k Zákonníku práce sa preto podrobne venuje všetkým zmenám v Zákonníku práce, ktoré od prvého vydania nastali. Pri písaní komentára boli opätovne zohľadnené aj poznatky z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk