dnes je 28.3.2023

Input:

Úvodné slovo

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Úvodné slovo

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

Dynamické udalosti od prvého vydania diela Nový Zákonník práce v praxi, ktoré nastali v priebehu konca roka 2011 a v roku 2012, mali za následok celý rozsah zmien v pracovnom práve. Najvýznamnejšou z nich je ďalšia veľká novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013.

Druhé vydanie komentára k Zákonníku práce sa preto podrobne venuje všetkým zmenám v Zákonníku práce, ktoré od prvého vydania nastali. Pri písaní komentára boli opätovne zohľadnené aj poznatky z legislatívneho konania, tvorby jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, ako aj z rokovaní so sociálnymi partnermi a inými pripomienkujúcimi subjektmi, na ktorých sa autor tohto komentára zúčastnil.

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.