dnes je 25.11.2020

Input:

Určenie miesta zdaniteľného plnenia v roku 2016

16.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Český platiteľ DPH objednal službu u slovenského platiteľa DPH. Ide o službu merania hluku na konkrétnom území v SR. Aké je miesto zdaniteľného plnenia? Máme fakturovať českému odberateľovi so slovenskou DPH? Aký bude postup u odberateľa?

Pri službách o tom, do ktorého štátu bude DPH odvedená rozhoduje to, v ktorom štáte sa nachádza miesto dodania služby.

Miesto zdaniteľného plnenia je v Českej republike, a fakturovať sa bude podľa českých pravidiel, tzn. s českou DPH, daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.

Ak má odberateľ (zdaniteľná osoba) usadenie (sídlo - miesto podnikania) v inom členskom štáte - je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH  iný členský štát.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk