dnes je 27.11.2020

Input:

Určenie miesta podania daňového priznania v roku 2016

16.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba, ktorá má pobytový preukaz a právo na trvalý pobyt od 20. 04. 2016 a má založenú živnosť na predaj tovaru na Slovensku od 16. 06. 2016 - tovar predáva len do Nemecka. Táto fyzická osoba má rodinu v Nemecku (ženu a plnoleté deti). Kde je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016, keď dovtedy podnikal ako živnostník v Nemecku?

Na zistenie rozsahu daňových povinností daňovníka na území SR je rozhodujúce určenie miesta jeho daňovej rezidencie podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p., ako aj podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore dane z príjmov a z majetku. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (daňový rezident SR) je daňovník podľa § 2 písm. d) ZDP. Ide o FO, ktorá má na území SR trvalý pobyt (menovaný daňovník nemá povolenie na trvalý pobyt) alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. Tento daňovník priznáva svoje zdaniteľné príjmy slovenskému správcovi dane z príjmov zo zdrojov na území SR ako aj zo zdrojov v zahraničí (celosvetové príjmy). Podľa vašich informácií v nadväznosti na ZDP by teda tento daňovník mal podávať DP z jeho celosvetových príjmov správcovi dane na území SR. Ak však tento daňovník podľa vnútroštátnych predpisov Nemecka za rok 2016

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk