dnes je 20.5.2024

Input:

Určenie dĺžky výpovednej doby v roku 2020

27.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.13.2.1 Určenie dĺžky výpovednej doby v roku 2020

JUDr. Zděnka Dvoranová


Zamestnanec - starobný dôchodca v pracovnom pomere na dobu neurčitú (odpracované cca 20 rokov) ukončil pracovný pomer dohodou z dôvodu odchodu do starobného dôchodku napr. 31.1.2020.

Vzápätí od 15.3.2020 zamestnanec uzavrel u toho istého zamestnávateľa zmluvu na dobu neurčitú.

Zamestnávateľ chce dať tomuto zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov.

Ako máme postupovať v zmysle ZP pri určení dĺžky výpovednej doby? Jedná sa o bezprostredne nadväzujúci pracovný pomer?

Legislatívna úprava:

Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZP alebo z