dnes je 30.5.2024

Input:

Uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov v roku 2017

26.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.2 Uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov v roku 2017

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), v súlade s ktorým daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, bolo novelou prijatou Národnou radou SR 23. 11. 2016 (ďalej len „novela ZDP”) s účinnosťou od 01. 01. 2017 výrazne zmenené. Keďže novela ZDP v prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 01. 01. 2017 špecificky ustanovenie § 6 ods. 10 ZDP nerieši, daňovník zmeny v ustanovení § 6 ods. 10 ZDP prvýkrát uplatní pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Tak ako pred účinnosťou novely ZDP, aj po novelizácii ustanovenia § 6 ods. 10 ZDP naďalej platí, že:

- výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP môže uplatniť daňovník len v prípade, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej