dnes je 29.5.2024

Input:

Úmrtie daňovníka, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.9.4 Úmrtie daňovníka, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Marcela Prajová

Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi. Podmienky veku a priemerného mesačného zárobku sa neuplatnia, pričom ustanovenia § 33a ods. 1 ZDP úvodnej vety a ods. 2 a 6 tým nie sú dotknuté. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatní u zomrelého daňovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daňovníka až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od vzniku nároku na