dnes je 19.4.2024

Input:

Účtovné zobrazenie manka a škody

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.4 Účtovné zobrazenie manka a škody

Ing. Marcela Prajová

Účtovanie manka na hmotnom majetku

V rámci inventarizácie k 31. 12. 2017 bolo zistené manko na hmotnom majetku, ktorého zostatková cena bola 874,15 €. Zodpovedná osoba nebola zistená. Hmotný majetok bol vyradený z knihy dlhodobého hmotného majetku a zostatková cena ako nedaňový výdavok neovplyvní výšku základu dane. Daňovník zostatkovú cenu nebude účtovať v rámci účtovných uzávierkových operácií.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
31.12.2017   Manko na hmotnom majetku               Kniha DHM – 874,15   

Účtovanie manka na zásobách

Pri mimoriadnej inventarizácii v sklade bolo zistené manko na zásobách – materiáli vo výške 1 800,00 €. Daňovník uplatní voči zodpovednému zamestnancovi hmotnú zodpovednosť, ktorá čiastočne kryje výšku škody. Zamestnanec uhradí 15. 10.