dnes je 24.1.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve - 5. časť: Inventarizácia a inventúra v jednoduchom účtovníctve ako súčasť účtovnej závierky

20.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V zmysle zákona účtovníctve je každá účtovná jednotka povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov, pričom pri nej zisťuje a porovnáva skutočný stav zisteného majetku a záväzkov so stavom účtovným. Povinnosť vykonať inventarizáciu prikazuje účtovným

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu SZČO profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie: