dnes je 7.12.2022

Input:

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2019

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

S naším obchodným partnerom sme sa 3. júna 2019 dohodli na dodaní služieb za celkovú sumu 840 eur. Dodávateľ požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú 4. júna 2019 aj prijal. Dodanie služieb bolo ukončené 17. júna 2019. Ako máme zaúčtovať daný prípad, ak dodávateľ vystavil konečnú faktúru dňa 18. júna 2019 - tzn. do 15. dní od prijatia zálohy?

Odpoveď č. 1

Účtovanie u odberateľa služieb bude v opísanom prípade nasledovné:

Účtovný prípad

MD

D

Suma

Prijatá zálohová faktúra

- -

600

Úhrada zálohy

314

221

600

Prijatá konečná faktúra za služby:

- cena bez DPH

518

321

700

- DPH

343

321

140

Zúčtovanie poskytnutej zálohy

321

314

600

Doplatok faktúry

321

221

240

Otázka č. 2

Poskytujeme zdaniteľným osobám so sídlom v Českej republike a identifikovaným pre DPH v Českej republike prepravné služby. Príjemcovia služieb nám platia mesačne zálohy do 15. dňa