dnes je 20.5.2024

Input:

Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmety

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.1 Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmety

Ing. Ján Mintál

Z pohľadu daňového musia byť pre účely uznania nákladov na reklamu do daňových výdavkov splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”). Osobitné podmienky pre  uplatnenie výdavkov (nákladov) vynaložených  na reklamu do daňových výdavkov zákon o dani z príjmov upravuje v § 19 ods. 2 písm. k). Jedná sa o výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Výdavky na reklamné predmety sú daňovo uplatniteľné za predpokladu,